Chuyện Về Hồ Toba (Phần 1)

Tôi chẳng biết gì về nơi này khi đặt chân[...]