Nhân Chuyện Thúy Kiều Cởi Truồng Trên Bìa Sách Nhã Nam. Thích Thì Nhích!

Tôi thề có giời cao, chưa bao giờ đọc hết Truyện[...]